Toplum Hayatında Demokrasinin Önemi

Cihan, anne ve babasıyla evde haberleri izlemektedir. Haberde sunucu, ertesi gün yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminden bahsetmekte ve seçmenleri anayasal hakları olan oy kullanmaya davet etmektedir. Sunucunun söylediklerini duyan Cihan ve ailesi arasında şöyle bir konuşma geçmiştir.

Toplum Hayatında Demokrasinin Önemi
 • Cihan: Anneciğim, seçim niçin yapılır?
 • Fatma Hanım: Oğlum, demokrasilerde halk kendisini yönetecek kişileri seçimle belirler. Siyasi partiler veya bağımsız adaylar genel seçimlerde en fazla oyu almaya gayret eder ve ülke yönetiminde söz sahibi olmaya çalışırlar. Bizler de seçimlerde kendi görüşlerimize uygun olan siyasi partilere oy veririz. Böylece ülke yönetiminde söz sahibi oluruz.
 • Cihan: Peki, siz yarın nerede oy kullanacaksınız?
 • Abdullah Bey: Seçim günlerinde okullarda seçim sandıkları kurulur. Yarın, senin öğrenim gördüğün Atatürk Ortaokulunda oy kullanacağız.
 • Cihan: Aaaa! Benim okulumda mı? Ben de oy kullanabilir miyim?
 • Fatma Hanım: Hayır, oğlum. Senin yaşın oy kullanmak için yeterli değil. Ülkemiz anayasasına göre seçimlerde oy kullanmak için 18 yaşını doldurmak gereklidir. Bu yüzden yarınki seçimde maalesef oy kullanamayacaksın.
 • Cihan: Anladım anneciğim. Peki, yarın oy kullanmak için sizinle beraber gelebilir miyim?
 • Fatma Hanım: Elbette oğlum. Bizimle gelerek seçimde nasıl oy kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olabilirsin.
 • Cihan: Babacığım, seçimlerin bizler için önemi nedir?
 • Abdullah Bey: Seçimler demokrasinin bir gereğidir. Demokrasinin uygulandığı her ülkede insanların, kendilerini yönetecek kişileri belirlemesi için seçimlere ihtiyaç vardır. Siyasi partilerin gösterdiği veya bağımsız adaylar, yapmak istediklerini anlatırlar. İnsanlar da onları dinleyerek kendi tercihleri doğrultusunda oylarını kullanırlar. Halkın seçim hakkının olmadığı veya kullanılamadığı durumlarda demokratik bir toplum yapısı olmaz. Demokrasi, toplumsal hayatımızın bir parçası olmalıdır.
 • Fatma Hanım: Babana katılıyorum oğlum. Bunun yanında şunu da bilmen yerinde olacaktır. Demokrasi, hayatımızın her alanında önemlidir. Demokrasinin korunduğu bir toplumda bireyler başkalarının haklarına zarar vermeden istediklerini yapabilirler.
 • Cihan: Anneciğim ve babacığım, beni bilgilendirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Sayenizde toplumsal hayatımızda demokrasinin önemi hakkında bilgi sahibi oldum. Sizlerden öğrendiğim bilgileri yarın sınıfta arkadaşlarımla paylaşacağım.

Bu konuşma baz alınarak oluşturulan “Toplum Hayatımızda Demokrasinin Önemi” Başlıklı içeriğe aşağıdan bakabilirsiniz.

Sürekli güncellenen eğitim materyalleri ile bilgilerinizin güncel kalmasını sağlıyoruz. Her türlü bilgi tek çatı altında. https://konuanlatimi.net/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store