Kusur Oranına İtiraz Nasıl ve Nereye Yapılır?

Eğitim Portalı
4 min readAug 5, 2023

Trafik kazası sonrasında, belirlenen kusur oranına itiraz etmek, mağduriyet yaşayan birçok sürücü için önemli bir konudur. İşte bu durumda, sigorta birliği merkezi (TRAMER) tarafından belirlenen kusur oranına itiraz etmek, adil bir sonuç elde etmek için başvurulan bir süreçtir.

Pek çok kişi, kaza tespit tutanağına itirazın söz konusu olduğunu düşünse de aslında itirazın odağı, kusur oranıdır. Dolayısıyla, bu makalede, kusur oranına itiraz sürecine odaklanacağım ve kulaktan dolma doğru bilinen yanlışları ortadan kaldırarak, detaylı bir rehber sunacağım.

Kusur Oranına İtiraz

Kusur Oranına Nasıl İtiraz Edilir?

Hukukta, usul esastan önce gelir ilkesi geçerlidir. Bu nedenle, itirazın zamanaşımı gerçekleşmeden önce yapılması önemlidir. Eğer kaza ile ilgili itiraz süresi dolduysa, başvuru yapılsa bile usulen reddedilecektir.

Ancak, yasal süre içinde başvuru yapılmış olsa dahi, kazadaki kusur oranının doğru şekilde belirlenmiş olması esas yönüyle sonucu değiştirmeyecektir.

Bu nedenle, usul ve esas yönüyle gerekli değerlendirmeler yapılarak, kusur oranına itiraz dilekçesi hazırlanmalıdır.

Hazırlanan itiraz dilekçesi, belirlenen süre içinde ve ilgili makama zamanında sunulmalıdır. Bu süreçte, ilgili mevzuata uygun olarak gereken adımların atılması ve dilekçenin yetkili mercilere doğru şekilde iletilmesi önemlidir.

Her aşamada dikkatli ve doğru bilgilerle hareket edilmesi, başvurunun etkili ve olumlu sonuçlanması açısından önemlidir. Hukuki sürecin doğru bir şekilde takip edilmesi ve gerekli başvuruların zamanında yapılması, mağduriyetin giderilmesi için büyük önem taşır.

Kusur oranına itiraz süresi

Kulağa oldukça karmaşık gelen trafik kazalarındaki kusur oranıyla ilgili süreçleri, daha anlaşılır bir şekilde açıklamaya çalışalım:

Birçok kişinin aklında ilk soru, “Kusur oranına kaç gün içerisinde itiraz etmeliyim?” olabilir. Ancak, bu konuda yaygın bir yanlış bilgi düzeltilmeye değer. Maddi hasarlı trafik kazalarında kusur oranına itiraz süresi, iki yıldır.

Evet, pek çok platformda itiraz süresinin 5 iş günü olduğu şeklinde belirtilir. Ancak aslında Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. Maddesi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl içinde itiraz hakkının olduğunu belirtir. Aynı zamanda, kaza tarihinden itibaren on yıl içinde de zamanaşımı uygulanır.

Bununla birlikte, SBM Tramer üzerinden itiraz etmek istediğinizde dikkat etmeniz gereken önemli bir husus vardır. Hazine Müsteşarlığının 07.11.2017 tarih ve 2017/18 sayılı genelgesine göre, sadece 01.07.2012 tarihinden sonra sonuçlanmış ve tarafların tüm poliçelerinin aynı sigorta şirketine ait olduğu durumlarda, kusur oranına 5 iş günü içinde itiraz edebileceğiniz bir uygulama bulunmaktadır. Bu noktada, zamanlamaya dikkat etmek ve gerekli şartları karşıladığınızdan emin olmak önemlidir.

Tramer’e itiraz etmek istediğinizde, 5 iş günü gibi bir süre kısıtlaması olsa da, kusur oranına itiraz davası açmanız engellenmez. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne yani Tramer’e yapılan itirazlarda 5 iş günü süresi bulunmaktadır. Ancak bu durum, iki yıl içerisinde yargı yoluna başvuru hakkınızı engellemez.

Bu nedenle, eğer Tramer’deki itiraz süresi içinde kalınmamış olsa dahi, kusur oranıyla ilgili hakkınızı yargı yoluyla aramak için iki yıllık zamanaşımı süresi içerisinde dava açabilirsiniz. Yani, Tramer’e yapılan itiraz, yargı yoluna başvurma hakkınızı kullanmanıza engel olmaz.

Kusur oranı hesaplama

Trafik kazasıyla ilgili zamanaşımı gerçekleşmemişse, dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus kusur oranının doğru şekilde hesaplanmasıdır.

Yapılan kusur değerlendirmesi, maalesef bazen hatalı olabilmektedir. İlgili kanun maddeleri değişse de, kusur oranının değişmediği durumlar da mevcuttur ve bu durumda yapılan itiraz, amacına ulaşmayabilir.

Bu bağlamda, size detaylı bir örnek vermek istiyorum:

Örneğin, kontrolsüz bir kavşakta meydana gelen bir trafik kazasında, kusur oranı değerlendirmesi Karayolları Trafik Kanunu (K.Y.T.K.) / yönetmeliği K.Y.T.K. 57/1-c maddesi gereğince yapılmış olabilir. Ancak, aynı durumda K.Y.T.K. 84/h maddesi de kullanılarak farklı bir kusur oranı hesaplaması yapılabilirdi. Dolayısıyla, kanun maddesinin değişmiş olması, kusur oranını etkilemeyecektir.

Bu gibi durumlarda, kusur oranının doğru hesaplandığından emin olmak ve varsa hataların düzeltilmesi için itirazda bulunmak önemlidir. Uygun kanun maddesinin kullanılması ve kusurun adil bir şekilde belirlenmesi, mağduriyetin giderilmesi açısından büyük önem taşır.

Trafik kazası kusur oranına itiraz nereye yapılır?

Kusur oranına itiraz etmek istediğinizde, farklı birimlere başvurarak haklarınızı savunabilirsiniz.

  1. Tramer komisyonu,
  2. Asliye hukuk mahkemesi,
  3. Ticaret mahkemesi,
  4. Sigorta tahkim komisyonu,

bu birimlere başvurarak kusur oranına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Elbette, her bir birim için farklı başvuru yöntemleri ve prosedürler bulunmaktadır. Son dönemde en yaygın bilinen ve tercih edilen başvuru şekli, sigorta tahkim komisyonu üzerinden kusur oranına itirazdır.

Ancak, itiraf etmek gerekirse, en zor başvuru şekli ve en karmaşık yargılama süreci, sigorta tahkim komisyonunda yaşanmaktadır. Bu nedenle, tahkim sürecine başvurmadan önce iyi bir hukuk danışmanıyla görüşmek ve doğru adımları atmak önemlidir.

Sigorta Tahkim Komisyonu kusur oranına itiraz nasıl yapılır?

Sigorta şirketinin kararına itiraz etmek istediğinizde, sigorta tahkim komisyonu üyesi olması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru yapmadan önce belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir:

  1. Hukuk mahkemelerine başvuru yapmamış olmanız gerekir.
  2. Tüketici hakem heyetine başvuru yapmamış olmanız gerekir.
  3. Sigorta şirketi ile sulh yapmamış olmanız gerekir.
  4. Yaşanan uyuşmazlıkla ilgili olarak yazılı ihtarnameden 15 iş günü geçmiş olması gerekir.
  5. Talebiniz kısmen veya tamamen reddedilmiş olması gerekir.
  6. Talebiniz teminat kapsamındaki doğrudan bir zarar olması gerekir.

Bu şartlar eksiksiz olarak gerçekleştiğinde, itiraz hakkınız doğmaktadır ve sigorta tahkim komisyonuna başvurabilirsiniz. Bu komisyon, sigorta şirketinin kararını değerlendirerek adil bir sonuç çıkarmayı amaçlar.

Evet, doğru okudunuz. Kusur oranına itiraz etmek için sadece sonucun değişmesi değil, başvuru şartlarının tamamlanması gerekmektedir.

Özellikle Tramer sonucunda yüzde 50 kusur oranı gibi hatalı bir değerlendirmeyle karşılaşıldığında, tramere itiraz etmek oldukça basit bir süreç gibi görünebilir. Ancak sigorta tahkim komisyonuna itiraz etmek, işte tam bu noktada kulaktan dolma bilgilerin ötesinde bir zorluk ve karmaşıklık barındırır.

Bazı durumlarda, yargılama başlasa dahi kusur oranı değişmeyebilir ve bu durumda bilirkişi kusur oranına itiraz dilekçesi hazırlayarak tekrar itiraz etmek gerekebilir.

Ek olarak, başvurular için başvuru ücretleri, bilirkişi ücretleri ve aleyhte sonuçlanan başvurularda karşı vekalet ücretleri gibi masrafları da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu nedenle, itiraz sürecinin maddi boyutu da göz ardı edilmemelidir.

Eğer siz de doğru başvuru yapmak ve neler yapmanız gerektiğini öğrenmek isterseniz, yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Aşağıdaki bağlantıdan bize ulaşarak ücretsiz ön inceleme hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

--

--

Eğitim Portalı

Sürekli güncellenen eğitim materyalleri ile bilgilerinizin güncel kalmasını sağlıyoruz. Her türlü bilgi tek çatı altında. https://erzurumda.name.tr/